Lirik Lagu Mars KKNMU

23/12/2019 by in category Berita with 0 and 1
Home > Berita > Lirik Lagu Mars KKNMU

MARS  KKN MU (MUHAMMADIYAH)

UNTUK NEGERI

 

1= c                                                                                             Lagu :  Sigit Baskara,  Syair ;  Jabrohim

Marcia

 

__          __                                                        __

|  5  5   3   3  3     4   |  2    3         .         .      |   5  5    3     3     2    |   1    2         .     .     |

K   K   N   MU  untuk     Negeri                                  mempertemu    kan        ka mi

__      __    __             __       __    __              __            __      __        __

|  6  6    4 4   4 3   2  |  7 2      5 5    5 4    3   |  5 6   5     1  1   4  4  |  3   2   3    .     .    |

Dalam  kebersamaan    dengan  semangat  juang  mengabdi pada  nusa    dan bangsa

__         __                  __           __                    __         __                 __          __

|  5  5   2   .  3    4     |   4  4    3   .   4    5       |  5  5   2   .  3    4     |  4  4   3   .   2    1   |

Di Masya     ra  kat           kami    be      la    jar         cerdas ber    karya         ikhlas  ber      amal

__          __                  __          __                    __                 __         __          __

|  5  5   2   .  3    4     |   4  4    3   .   4    5       |  5  5    4   4   4  4    |  5 6    7   .   6    5   |

,Kerah kan   segala          daya     u        paya              untuk  In  do  nesia       berke ma      ju   an

__                                                                       __      __

|  5     1      5      5     |   5    2  2      5     5       |  5      1     5      5      |   3    4 4    4 3   2   |

A       yo      ki      ta         bergandeng  tangan           A       yo     ki      ta            rapatkan  barisan

__             __                                                     __            __

|   5  5     3    3 3   4   |   5    6         .      .        |  6  6    5    5  5    6   |    7    1      .     .    ||

Membangun  sila   tu         rah mi                                 untuk  per sa  tu   an         Negeri

 

 

 

Yogyakarta,   (7/1/2017)

Add comment

Made With ❤ By KedaiKode.Com